skip to main content

Juli 2019: Bermmonumenten ook voor incidenten buiten het verkeer

Bermmonumenten zijn versierde gedenkplekken langs de weg die de herinnering aan – meestal – verkeersslachtoffers levend houden. Vaak waarschuwen ze bovendien de passerende reizigers voor de risico's van de plek. Irene Stengs, antropoloog aan het Meertens Instituut, ziet daarnaast dat het verschijnsel in de 21ste eeuw nog veel breder wordt getrokken. 'Monumenten komen er ook voor andere slachtoffers die op een gewelddadige manier in het publieke domein om het leven komen, niet alleen in het verkeer. Denk aan zinloos geweld of ongevallen op het werk.'

Omdat de regels per gemeente verschillen wil Vereniging Verkeersslachtoffers nu graag richtlijnen voor het plaatsen van bermmonumenten. Begrijpelijk, vindt Stengs, maar een complex vraagstuk waar lastig beleid op te maken is.

Lees verder in twee artikelen van de Gelderlander: hier en hier. (Let op: de artikelen zijn niet in alle gevallen vrij toegankelijk.)

Foto: Irene Stengs