In de media

Augustus 2019: Inspirobot, de quotes spuwende inspiratiebron

'Always underestimate your thoughts.' En: 'You can not and must not allow mannequins to eliminate your relationship with other people.' De Inspirobot genereert een onbeperkte hoeveelheid quotes, sommige inspirerender en geslaagder dan andere. Ondanks dat de quotes uit de computer komen, kunnen mensen er wel degelijk betekenis in vinden. Het is niet gek dat je op zoek gaat naar een betekenis bij de woorden, zegt Marc van Oostendorp, als taalkundige verbonden aan de Radboud Universiteit en het Meertens Instituut. Volgens hem zijn mensen ‘interpretatiemachines’ die continu de wereld en mensen om zich heen proberen te begrijpen.
Lees verder in NRC.  (Let op: dit artikel is niet in alle gevallen vrij toegankelijk.)

Foto: Flickr.com, Clouds (CC BY-SA 2.0)