skip to main content

Nieuwsbrief oktober 2019

In de nieuwsbrief van oktober worden de resultaten van het onderzoek Staat van het Nederlands 2018 uitvoerig belicht door onderzoeker Kathy Rys. In deze tweede grootschalige enquête werd ook Suriname meegenomen, en was er extra aandacht voor kennis en gebruik van dialect en andere regionale talen. Verder in de nieuwsbrief meer informatie over de lezingenmiddag over Dirk Jan van der Ven die in november plaatsvindt. De Vraag van de Maand gaat over het bureau van directeur PJ Meertens, beter bekend uit de romancyclus Het Bureau, dat gerestaureerd dient te worden. Wat is eigenlijk de betekenis van dit meubel en wat gaat er nu verder mee gebeuren?

foto: Elise 't Hart