skip to main content

Nieuwsbrief november 2019

In de nieuwsbrief van november een interview met Peter Jan Margry en Diedrik van der Wal over Dirk Jan van der Ven (1891-1973), pionier in het etnografisch onderzoek naar de Nederlandse volkscultuur. Op 21 november wordt er op het Meertens Instituut een lezingenmiddag aan hem gewijd, ter afsluiting van een project waarbij de papieren nalatenschap van Van der Ven toegankelijk is gemaakt. Verder aandacht voor drie publicaties: het KNAW-rapport over de positie van het Nederlands, een boek over Maartje Draak wiens sprookjesboeken in beheer zijn van het Meertens Instituut, en een nog te verschijnen boek van Nicoline van der Sijs over 15 eeuwen Nederlands. De Vraag van de Maand gaat over de manier waarop de computer getraind kan worden om broodjeaapverhalen te categoriseren. 

foto: Collectie Van der Ven, Meertens Instituut