skip to main content

Lezing over de taal van melkkoeien

Prof. dr. Leonie Cornips is bijzonder hoogleraar taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht en is als taalonderzoeker verbonden aan het Humanities Cluster (KNAW) in Amsterdam. Zij onderzoekt de taal van melkkoeien met als onderzoeksvraag: Wat bedoelt een koe nou met boe? Ze vertelt over hoe melkkoeien onderling en met de boer communiceren.

Ze laat zien dat de melkkoe de ‘mens’ kan groeten die haar stal binnenkomt, evenals de koeien van de buurboer en zelfs de trekker die haar voorbijrijdt. Maar de koe groet niet in alle situaties, net zoals mensen elkaar niet altijd begroeten. Hoe komt dat? Meer informatie