skip to main content

Nationale onderzoeksagenda artificiële intelligentie

Nederland staat voor een keuze: laten we Artificiële Intelligentie (AI) op ons afkomen of geven we de revolutie mede vorm? Met de nationale onderzoeksagenda artificiële intelligentie 'AI Research Agenda for the Netherlands (AIREA-NL)' kiest NWO voor het tweede. Het Meertens Instituut heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de agenda.  

AI is razendsnel in ontwikkeling en een cruciale factor voor de toekomstige welvaart van Nederland. Dit brengt grote technologische en sociaalwetenschappelijke vraagstukken met zich mee. Wereldwijd worden in hoog tempo grootschalige AI-onderzoeksprogramma’s ontwikkeld. Met deze onderzoeksagenda wil NWO focus en verbinding aanbrengen in het Nederlandse AI-onderzoeksveld en hierdoor het veld verder versterken. Een solide en coherente AI-kennisbasis is noodzakelijk als Nederland zelf een significante AI-speler op het wereldtoneel wil blijven spelen en de AI-revolutie mede vorm wil geven.

De agenda is donderdag 14 november aan de voorzitter van NWO overhandigd door de auteurs van de agenda. Namens het Meertens Instituut was directeur Antal van den Bosch, hoogleraar Taal- en Spraaktechnologie, betrokken bij het schrijven van de agenda. Ook Marieke van Erp, onderzoeker Digital Humanities bij het KNAW Humanities Cluster, waar het Meertens Instituut deel van uitmaakt, heeft aan de agenda bijgedragen.

Naar de nationale onderzoeksagenda artificiële intelligentie