skip to main content

December 2019: Wat weet de wetenschap over taal?

Onlangs verscheen Human Language. From Genes and Brains to Behavior, een overzichtsboek onder redactie van de Nijmeegse hoogleraar Peter Hagoort over de actuele stand van zaken van onderzoek naar taal in grote delen van de wetenschap. Deze maand besteedt taalkundige Marc van Oostendorp van het Meertens Instituut aandacht aan dat boek met korte filmpjes over individuele hoofdstukken. Wat weten we bijvoorbeeld over hoe taal in de hersenen zit? Hoe is het evolutionair ontstaan? Op welke manier zijn communicatiesystemen van dieren met taal te vergelijken?

Elke dag worden er filmpjes online geplaatst. In de reeks zijn deze filmpjes al verschenen (via Neerlandistiek):

Aflevering 1: De inleiding
Aflevering 2: Wat weet je als je een taal kent?
Aflevering 3: Een wonder: jullie verstaan mij!
Aflevering 4: Ik kan praten!
Aflevering 5: Natuurlijk lezen
Aflevering 6: Taal met je handen
Aflevering 7: Luisteren is praten
Aflevering 8: Kinderen zijn kleine taalwetenschappers
Aflevering 9: Woorden leren
Aflevering 10: Grammatica leren