skip to main content

DJ Ruud de Wild maakt tentoonstelling in Huis van het boek in samenwerking met Meertens Instituut e.a.

De opening van de tentoonstelling is voorlopig uitgesteld vanwege het coronavirus.

Na de spraakmakende tentoonstellingen ‘Porno op Papier’ en ‘Foute boeken?’ werkt Huis van het boek momenteel samen met radiomaker en kunstenaar Ruud de Wild aan de tentoonstelling ‘Ruud de Wild, songbook. Reis langs de mooiste Nederlandse liedboeken’. De tentoonstelling neemt de bezoeker mee langs de mooiste Nederlandse liederen en liedboeken. Van ‘Zij gelooft in mij’ van Hazes tot de middeleeuwse ‘Hadewijch’: een muzikale reis langs thema’s als kinderliedjes, liefdesliedjes, strijdliederen en het levenslied. Door zijn persoonlijke keuze uit de Nederlandse liedgeschiedenis laat Ruud de Wild zien hoe rijk die geschiedenis is en hoeveel liedjes in verschillende vormen bewaard zijn gebleven. Natuurlijk ontbreekt zijn bekende stem niet; met een audiotour begeleidt Ruud de bezoekers door de tentoonstelling.

Ruud de Wild: van drukkersfamilie naar Huis van het boek

De Wild is bij het grote publiek vooral bekend als radio-dj en presentator. Zijn passie voor muziek brengt hem al op jonge leeftijd bij de radio. Het blijft niet enkel bij de radio; De Wild vindt ook zijn weg naar televisie. Naast zijn werkzaamheden in de Nederlandse media is Ruud ook kunstenaar. In zijn schilderijen verwerkt hij bekende songteksten. Huis van het boek, vol met schitterende voorbeelden van handschriften, lettertypes en grafische vormgeving, is voor Ruud de Wild geen onbekende plek. ‘Lettertypes en grafische vormgeving zijn mij met de paplepel ingegoten, omdat mijn familie altijd in deze branche werkzaam is geweest. De fascinatie voor het ambachtelijke handwerk wordt in deze digitale tijd alleen maar groter. Ik kijk dan ook enorm uit naar de tentoonstelling in een museum waar je de drukinkt nog bijna kan ruiken’, aldus De Wild.

Reis langs het Nederlandse lied: Van Hazes tot Hadewijch

Ruud de Wild duikt in zijn zoektocht naar het Nederlandse lied niet alleen in de collecties van Huis van het boek en samenwerkingspartner KB, de nationale bibliotheek. Hij wordt begeleid door specialisten Garrelt Verhoeven (zelfstandige gastconservator) en Martine de Bruin (Meertens Instituut). Zij nemen De Wild mee langs handschriften, liedboeken, bundeltjes en liedbladen in verschillende collecties. Aan Ruud de keuze zijn favoriete liederen te selecteren en in zijn ‘Songbook’ te plaatsen.

Samenwerking en boek

Voor deze tentoonstelling werkt Huis van het boek nauw samen met Martine de Bruin (Meertens Instituut), Garrelt Verhoeven, de KB en diverse bruikleengevers. Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie Songbook van Ruud de Wild. Reis naar de oorsprong van het Nederlandse lied, Martine Bruin, Garrelt Verhoeven en Ruud de Wild, uitgegeven door Walburg pers.
 

De tentoonstelling loopt van 22 maart t/m 21 juni in Huis van het boek, Den Haag

Foto's: 1. Het Enchuyser lied-boecxken, behelsende eenighe bruylofts-psalmen, gedrukt in Enkhuizen door Jan Palensteyn in 1686 (Collectie Huis van het boek, HM 157). 2. Portretfoto Ruud de Wild, Linda Stulic, NPO, 2020. 3. Vastenavondgeschriftuit Jutphaas, omstreeks 1550. Dit handschrift bevat eet— en drinkliederen. De muzieknoten in het geschrift zijn uitgevoerd als narren, bierpullen, vissen, uien, krakelingen en dergelijke, geschreven in een gotisch-cursieve letter en onderdeel van een verder verloren gegaan handschrift. Omstreeks 1550, omgeving Jutphaas (Collectie Huis van het boek, 10 C 26)