skip to main content

NWO-subsidie voor onderzoek naar digitale samenleving

Onderzoekers van het Meertens Instituut en Tilburg University ontvangen een NWO-subsidie voor hun project Better informing citizens about current debates. Met nu.nl ontwikkelen ze technologie die de veelheid aan meningen inzichtelijk weergeeft op de discussie-website nujij.nl, zodat bijvoorbeeld alleen de meest constructieve berichten per mening zichtbaar zijn. 

Op deze manier maken de onderzoekers de variatie aan nieuwsberichten en opinies op internet inzichtelijker zodat gebruikers beter een eigen standpunt kunnen formuleren. Het bevorderen van de digitale vaardigheden en weerbaarheid van burgers is een belangrijke doelstelling in dit onderzoeksprogramma van NWO.

Prof. dr. Inald Lagendijk, voorzitter van de NWO-beoordelingscommissie: "Het genereren van meer wetenschappelijke kennis over alle aspecten van digitalisering is voor iedereen van belang. De kennis uit deze onderzoeken gaat Nederlandse burgers helpen om optimaal digitaal vaardig te worden, en levert aanknopingspunten om hier bijpassende technologieën voor te ontwikkelen."

Over het onderzoeksprogramma

Binnen het programma Digitale samenleving kent NWO 3 miljoen euro toe aan vijf nieuwe onderzoeken. Doel van het onderzoeksprogramma is om de inzet van digitale technieken beter af te stemmen op maatschappelijke wensen, behoeften en vaardigheden en andersom. Hiermee sluiten de onderzoeken inhoudelijk aan op de Digital Society Research Agenda van VSNU.

In de projecten werken wetenschappers cross-disciplinair samen in consortia waar ook maatschappelijke organisaties en bedrijven deel van uitmaken. Het programma draagt bij aan de doelstellingen van de topsectoren Creatieve Industrie en ICT. De toegekende onderzoeken zijn hier te vinden