skip to main content

Help onze stagiaires bij het doen van onderzoek

Twee stagiaires die op dit moment stage lopen aan het Meertens Instituut kunnen uw hulp gebruiken bij het doen van hun onderzoek. Voor hun afstudeeropdracht hebben zij onderzoeksgegevens nodig die ze met behulp van vragenlijsten willen verzamelen. We stellen de twee studenten en hun onderzoeken hieronder graag aan u voor!

 

Vaccineren in Nederland

Nora Smit is vierdejaars en volgt de bacheloropleiding Culturele Antropologie aan de UvA. Volgend jaar hoopt zij in te stromen in de master Medical Anthropology and Sociology aan dezelfde universiteit. Aan het Meertens Instituut wordt ze begeleid door etnoloog Peter Jan Margry in het project 'Alternatieve geneeswijzen'. Nora doet onderzoek naar de groep personen die een kritische houding aanneemt ten aanzien van vaccineren in Nederland. In haar scriptie wil ze graag behandelen hoe het komt dat deze groep geen vertrouwen heeft in het Rijksvaccinatieprogramma. Haar vragenlijst is echter bedoeld voor iedereen met een mening over vaccineren, zowel positief als negatief. Wilt u graag uw medewerking verlenen? Dan helpt u Nora zeer door de vragenlijst in te vullen. Het onderzoek is volledig anoniem en met de verzamelde data wordt omgegaan volgens de strenge richtlijnen conform de regelgeving. De vragenlijst is geopend tot en met 6 maart en het invullen duurt ca. 10 minuten.

>> Naar de vragenlijst over vaccineren in Nederland

Complementaire geneeswijzen

Niki Haak is masterstudent Religiewetenschappen aan de Uva en doet haar stage ook bij het project 'Alternatieve geneeswijzen' van Meertens-onderzoeker Peter Jan Margry. Zij is op zoek naar personen die gebruik hebben gemaakt van een (of meer) complementaire behandelwijze(n) toen zij in een medische instelling – zoals een ziekenhuis, privékliniek, revalidatiecentrum – opgenomen of in behandeling waren.

'Complementair' is een brede categorie, waarbij onder andere te denken valt aan vormen van massage, aromatherapie, mindfulness, ontspanningsoefeningen, acupunctuur, kruidentherapie, muziek- of creatieve therapie, hypnotherapie, of misschien een behandeling door een ritueel specialist van een religieuze traditie.

Zoals ze zelf in haar oproep zegt: "Dit onderzoek heeft niet de effectiviteit of de werking van dergelijke behandelwijzen tot doel. Voor mijn onderzoek ben ik echter op zoek naar de ervaring met complementaire therapieën specifiek in een medische omgeving. Wie die ervaring heeft (positief of negatief) wil ik graag uitnodigen om via de e-mail enkele vragen over uw ervaring met de behandeling te beantwoorden. Ik zou het erg op prijs stellen als u contact met mij zou wilen opnemen door een mail te sturen naar niki.haak@meertens.knaw.nl."

Met uw gegevens zal conform de regelgeving worden omgegaan. Door op deze oproep te reageren geeft u ons toestemming om u te contacteren, en om de persoonsgegevens die u opstuurt te gebruiken voor geesteswetenschappelijk onderzoek.

Namens Nora en Niki veel dank!
 

>> Privacyverklaring van het Meertens Instituut en richtlijnen Data Research Management
>> Stage lopen bij het Meertens Instituut? Neem een kijkje bij de vrije stageplaatsen.
 

Foto: Flickr.com, Studying (CC BY 2.0)