skip to main content

Workshop ‘Immaterieel erfgoed & musea’ ontwikkeld door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Meertens Instituut

Het Meertens Instituut heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de workshop 'Immaterieel erfgoed & musea' van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Veel vormen van immaterieel erfgoed zijn nauw verbonden met materieel erfgoed, voorwerpen, gebouwen of plaatsen. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland onderzoekt hoe beide vormen van erfgoed in samenhang geborgd kunnen worden. Een uitdaging is dat over het in samenhang borgen nog weinig expertise is. Ook worden binnen de verschillende erfgoedsectoren uiteenlopende begrippen en benaderingswijzen gehanteerd. Zelfs wat onder erfgoed wordt verstaan, verschilt.

Workshop 'Immaterieel erfgoed & musea'
Musea verkennen momenteel volop innovatieve strategieën om in te spelen op de verschillende uitdagingen waar onze samenleving voor staat. Werken met immaterieel erfgoed kan hierin veel opleveren, omdat het mensen onderling verbindt en een rol speelt in het vormgeven van een duurzame toekomst. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft daarom in samenwerking met Werkplaats immaterieel erfgoed (BE) en het Meertens Instituut de workshop 'Immaterieel erfgoed & musea' ontwikkeld. De workshop stimuleert het nadenken over de samenwerking van musea en immaterieel erfgoedgemeenschappen. Het Kenniscentrum nodigt iedereen die geïnteresseerd is uit, om zelf aan de slag te gaan en samen met een of meerdere groepen van niet meer dan tien deelnemers het nieuwe werkveld te ontdekken en te bediscussiëren. 

Meer informatie over de workshop is te vinden op de website van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Op dezelfde site zijn de voor de workshop benodigde presentatie en inspiratiekaarten, samen met een korte handleiding, te downloaden.

Foto: Flickr.com, Polsbroekerdam (CC BY-SA 2.0)