skip to main content

Maart 2020: Opmerkelijk taaladvies in Vlaanderen

De Vlaamse Minister van Onderwijs Ben Weyts deed onlangs een oproep aan ouders van anderstalige leerlingen om ‘ook thuis na 15.30 uur en in het weekend Nederlands te spreken’. Het idee is dat er een kloof in resultaten is tussen leerlingen die thuis Nederlands spreken en leerlingen die thuis een andere taal spreken. Experts reageren afwijzend. ‘Het heeft geen enkele zin om ouders gebroken Nederlands te laten spreken met hun kinderen.’

‘Uw minister heeft het bij het verkeerde eind’, zegt Leonie Cornips, die aan het Meertens Instituut in Amsterdam onderzoek doet naar variatielinguïstiek en meertaligheid. ‘Het is voor kinderen in de eerste plaats belangrijk om minstens één taal goed te beheersen. Het duurt doorgaans vier jaar voor een kind de grammatica van een taal heeft verworven. Als je tijdens de eerste vier levensjaren dus gebrekkig Nederlands zou leren, ontneem je kinderen de kans om een volwaardig taalsysteem op te bouwen. Voor wie op die leeftijd geen taal volledig heeft aangeleerd, wordt het moeilijk om die nog aan te leren.’

Verder lezen in tijdschrift Knack. (Let op: alleen na registratie.)

Foto: Flickr.com, Football Boys (cropped) (CC BY-NC-ND 2.0)