skip to main content

April 2020: Waarom maken mensen zich er druk over of er wel of niet geapplaudisseerd mag worden bij de Matthäus-Passion?

Religiewetenschapper Ernst van den Hemel beschrijft in zijn boek Passie voor de passie verschillende opvoeringen van het lijdensverhaal van Christus. Hij wijdt hierbij niet alleen een hoofdstuk aan de Matthäus-Passion van Bach en aan The Passion, maar hij betrekt ook passiespelen in het buitenland en blikt terug naar de middeleeuwse passiespelen. Voor de verschillen tussen de passiespelen bestaat vaak veel aandacht, maar Van den Hemel verkent ook waar ze overeenkomen – en dat is uitzonderlijk.

Terug naar de beginvraag: waarom is het niet toegestaan om te applaudiseren na afloop van de Matthäus-Passion? Luister naar het interview met Van den Hemel bij NPO Radio 4.

> Naar Passie voor de passie van Ernst van den Hemel 
 

Foto: Flickr.com, Applaus (CC BY-SA 2.0)

(CC BY-SA 2.0)