skip to main content

Antal van den Bosch in speciale onderzoeksgroep RIVM

De maatregelen die de overheid heeft getroffen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus hebben grote invloed op het dagelijks leven van iedereen. De overheid wil graag weten of de samenleving deze voorschriften kan opvolgen, en wat zij daarvan vindt. Het RIVM en GGDGHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) houden daarom een groot onderzoek naar gedragsmaatregelen en welbevinden om dit in kaart te brengen. In de onderzoeksgroep zit ook Antal van den Bosch, hoogleraar taal en kunstmatige intelligentie en directeur van het Meertens Instituut.

De WHO geeft gedragswetenschappen een belangrijke plaats in de bestrijding van pandemieën, naast andere essentiële expertise zoals virologie, epidemiologie, en geneeskunde. In lijn daarmee heeft het RIVM een speciale coronagedragsunit samengesteld, waarin kennis en expertise rondom gedrag, psychologie en gezondheid samenkomen.

De speciale onderzoeksgroep richt zich op de impact van communicatie en beleid tijdens de pandemie op kennis, houding en gedrag van de bevolking. Zij kijkt daarbij ook naar de omgeving waarin preventief gedrag verwacht wordt. Tevens wordt onderzocht hoe de bevolking ervoor staat (fysiek, psychisch en sociaal) en hoe dat zich ontwikkelt door de tijd onder invloed van corona en COVID-19. Hierbij verkent het RIVM ook de effecten van beleidsmaatregelen op psychologie, gedrag en maatschappij op langere termijn. Denk aan eenzaamheid, leefstijl, maar ook mentale gezondheid en drugs- en alcoholgebruik.

Meer informatie

Foto: Simone Wolff