skip to main content

Helmer Helmers benoemd tot lid van de Raad voor Geesteswetenschappen

Dr. Helmer Helmers, die bij de onderzoeksgroep NL Lab van het KNAW Humanities Cluster onderzoek doet naar vroegmoderne Nederlandse geschiedenis en cultuur, is door de KNAW benoemd tot lid van de Raad van Geesteswetenschappen.

De Raad voor Geesteswetenschappen stimuleert onderzoek naar en versterkt de positie van de geesteswetenschappen. De raad activeert een dialoog en kennisuitwisseling tussen geesteswetenschappers in binnen- en buitenland. De raad telt maximaal 15 leden die op persoonlijke titel benoemd worden. Antal van den Bosch, directeur van het Meertens Instituut en hoogleraar taal en kunstmatige intelligentie, is ook lid van de Raad van Geesteswetenschappen.
Lees verder.