skip to main content

Mei 2020: Collegereeks fonologie van 11 delen

Fonologie is de tak van de taalwetenschap die de klanken van taal bestudeert: hoe zitten die in ons hoofd? Waarom veranderen klanken aan het eind van een woord makkelijker dan aan het begin (in plaats van ‘hond’ zeg je ‘hont’)? Hoeveel verschillende klinkers en medeklinkers zijn er?

De colleges die Marc van Oostendorp normaliter geeft voor Nijmeegse studenten Nederlands en Taalwetenschap staan nu online. De hele reeks van 11 video's is bij Neerlandistiek te vinden.

Van Oostendorp maakt voor de colleges gebruik van een zelfgeschreven Engelstalig boek. Onder iedere video verwijst hij naar het hoofdstuk dat in het college behandeld is. Aan het eind van de videoreeks geeft hij ook een proeftentamen en het antwoordmodel, dat de studenten normaliter ook gebruiken. Op deze manier zijn de colleges hopelijk bruikbaar voor zelfstudie, al ontbreekt veel van wat een college een college maakt: de interactie met de studenten, de werkcolleges, het bespreken van de opgaven in het boek.

Naar de collegereeks fonologie