skip to main content

Louis Peter Grijp Fonds ter stimulering van het Nederlandse lied

Het Concertgebouw te Amsterdam beschikt over een nieuw fonds om de uitvoering van het Nederlandse lied te stimuleren. Het fonds is vernoemd naar Louis Peter Grijp (1954-2016), de pionier van het onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse lied. Grijp werkte tussen 1990 en 2016 als liedonderzoeker aan het Meertens Instituut en was hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Het Louis Peter Grijp Fonds is in het leven geroepen door Jos Swiers, verzamelaar van Nederlandse liederen. Zijn collectie van ruim 4000 liedbladen, liedboekjes en gelegenheidsdichten uit met name de negentiende en twintigste eeuw heeft hij als schenking aangeboden aan de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) van Universiteit Leiden. De collectie geeft een goed beeld van het zingen in Nederland door de eeuwen heen, en is van groot belang voor de bestudering van de populaire cultuur uit het verleden.

De collectie is een belangrijke aanvulling op de bekende collecties Moormann en Wouters, die in beheer zijn bij de Koninklijke Bibliotheek en het Meertens Instituut. De UBL wil in samenwerking met het Meertens Instituut een project opzetten voor de catalogisering en digitalisering van de collectie Swiers. De collectie zou daarmee beschikbaar komen voor onderwijs en onderzoek én voor nieuwe muzikale uitvoeringen van de liederen.

Foto: Louis Peter Grijp door Annemies Tamboer (2015)