skip to main content

NIDI en Meertens Instituut gaan vruchtbaarheidsintenties in Europa meten

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen heeft zes KNAW-instituten een beurs toegekend uit het Onderzoeksfonds KNAW-instituten. Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Meertens Instituut krijgen daardoor de mogelijkheid om het project 'Machinelearning-technieken en het meten van vruchtbaarheidsintenties in Europa' verder te ontwikkelen.

Over het project:
De wensen en intenties om al dan niet kinderen te krijgen zijn erg moeilijk te meten in demografisch onderzoek. Dat komt niet alleen doordat deze sterk afhangen van de persoonlijke omstandigheden van de ondervraagden, maar ook door inherente onzekerheid. In een nieuwe samenwerking gaan het NIDI en het Meertens Instituut op zoek naar mogelijkheden om het meten van deze wensen en intenties te verbeteren en daarmee meer inzicht te krijgen in het vruchtbaarheidsgedrag.

Foto: Flickr.com, Shiny marbles (CC BY-NC 2.0)

(CC BY-NC 2.0)(CC BY-NC 2.0)