skip to main content

Augustus 2020: Op jacht naar de verloren ridderroman

De 74 Middelnederlandse ridderromans die geheel of gedeeltelijk bewaard zijn gebleven, vormen waarschijnlijk maar de helft van wat er ooit was. Mike Kestemont (Universiteit Antwerpen) en Folgert Karsdorp (Meertens Instituut) hebben dat berekend, met behulp van statistische methoden die afkomstig zijn uit de biologie.

Biologen zijn gewend om de biodiversiteit van natuurgebieden te meten: hoeveel soorten planten en dieren komen er voor? Daarbij doet zich het probleem voor dat er altijd een klein aantal soorten is dat je heel veel waarneemt, en een groot aantal soorten dat je maar één keer of zelfs helemaal niet waarneemt. Omdat het nooit lukt om álle soorten die in zo’n gebied voorkomen waar te nemen, maken de biologen dan een schatting van wat ze niet hebben waargenomen. Daar is een methode voor bedacht.

Bij ridderromans gaat het om een vergelijkbaar probleem. Lees verder in NRC.

Voor degene die verder wil lezen: lees hier het artikel 'Het Atlantis van de Middelnederlandse ridderepiek: Een schatting van het tekstverlies met methodes uit de ecodiversiteit' van Mike Kestemont en Folgert Karsdorp dat eerder verscheen in Spiegel der Letteren.

Foto: Lancelotcompilatie, via Koninklijke Bibliotheek