skip to main content

September 2020: Podcast over meertalig opgroeien met dialect; Limburgs

De podcastserie Kletsheads gaat over meertalige kinderen en is bedoeld voor ouders, leerkrachten en logopedisten. Deze aflevering gaat over het Limburgs.

Het Limburgs is een erkende regionale taal van Nederland en in feite een verzamelnaam voor de vele verschillende dialecten die in de provincie worden gesproken. Volgens recentelijk onderzoek spreekt maar liefst 70% van de inwoners thuis dialect, terwijl in het onderwijs Standaardnederlands gebruikt wordt. Er zijn dus heel wat kinderen in Limburg die in feite meertalig opgroeien.

In deze aflevering van Kletsheads gaat de podcastmaker in gesprek met hoogleraar Leonie Cornips over de taalontwikkeling van deze kinderen en over het gebruik van Limburgs op school. We leren dat kinderen die thuis dialect spreken geen achterstand hebben in hun woordenschat in het Nederlands, en dat ze spelling in het Standaardnederlands en het verschil tussen de- en het-woorden sneller onder de knie hebben dan kinderen die thuis alleen Nederlands horen. Ook gaat het over het feit dat er steeds minder kinderen zijn die dialect spreken en over het gebruik van dialect op de peuterspeelzaal.

Naar de podcast: Meertalig opgroeien met dialect: Limburgs (Seizoen 2, Aflevering 1) – Kletsheads

Foto: Kletsheads