skip to main content

Nieuwe enquêtes Staat van het Nederlands online

Welke taal gebruiken inwoners van Nederland, Vlaanderen en Suriname in welke situaties? Wanneer kiezen mensen voor Nederlands, een dialect of regionale taal, en wanneer voor Frans, Fries, Chinees, Tamazight, Turks, of een andere taal? In onze internationale en multiculturele samenleving zijn antwoorden op deze vragen niet meer vanzelfsprekend. Ze worden onderzocht in het project 'Staat van het Nederlands', dat door de Taalunie het in het leven geroepen is.

Nieuwe enquête online
De nieuwe vragenlijst voor het tweejaarlijkse onderzoek naar de Staat van het Nederlands staat online. Hiermee willen de Taalunie en de samenwerkingspartners, namelijk het Meertens Instituut in Nederland, de Universiteit Gent in België, het Instituut voor de Opleiding van Leraren en de Anton de Kom Universiteit van Suriname, te weten komen welke talen mensen op welk moment gebruiken of waarnemen, en wat ze hiervan vinden.

Wij nodigen u uit, de vragenlijst in te vullen. Deze bevat vragen over zowel uw eigen taalkeuze als over talen die u ziet en hoort in uw omgeving. Vragen gaan over verschillende situaties, zoals op het werk, thuis, in media en in onderwijs. Ook vragen we u een aantal vragen over uw persoonlijke achtergrond te beantwoorden. De reden hiervoor is dat we de antwoorden van deelnemers willen kunnen vergelijken. Alle antwoorden zijn anoniem en u kunt erop rekenen dat we vertrouwelijk omgaan met deze achtergrondgegevens. Daaraan worden wij overigens ook wettelijk gehouden.

Nieuwe deelnemers zeer welkom
Naast mensen die de enquête de vorige keren al eens hebben ingevuld, blijven de Taalunie en de onderzoekspartners op zoek naar nieuwe deelnemers. Zeker ook naar mensen die naast of in de plaats van Nederlands één of meerdere andere moedertalen hebben en Nederlands eventueel pas op latere leeftijd hebben geleerd. Zo kunnen resultaten nog representatiever worden gemaakt voor Nederland, Vlaanderen, Brussel en Suriname, en kan het talenbeleid hierop nog beter worden afgestemd.

Lid worden van StaatNed panel
We willen ook weten hoe de taalkeuze in Vlaanderen, Nederland en Suriname zich in de toekomst ontwikkelt. We willen u daarom vragen om lid te worden van het StaatNed panel. Leden van dit panel wordt gevraagd iedere twee jaar (een deel van) de online vragenlijst opnieuw in te vullen.
Of u nou lid wordt van het StaatNed panel of niet, als u deelneemt aan de enqûete krijgt u te zijner tijd een samenvatting van de resultaten toegestuurd. Ook wordt een aantal leuke taalboeken verloot, die de Taalunie beschikbaar stelt.

Naar de vragenlijst
De nieuwe enquêtes kunnen drie maanden lang worden ingevuld en worden begin januari 2021 weer afgesloten. Na afsluiting worden onder alle deelnemers twintig mooie taalboeken verloot.

Naar de vragenlijst
 

Meer informatie over het onderzoek:
Website Staat van het Nederlands
Website Taalunie