skip to main content

Stageplaatsen bij De Taal van de Noordzee

Voor het project De Taal van de Noordzee zoekt het NL-Lab van het Humanities Cluster van
de KNAW

2 stagiaires (m/v)

Als stagiaire werk je mee aan het project Taal voor de toekomst van Ambassade van de Noordzee en Arita Baaijens. In een tijd waarin toenemende economische activiteiten het leven in de zee onder druk zetten is het van belang om te onderzoeken of menselijke dieren zich ook op een andere manier tot de Noordzee kunnen verhouden. In dit project beogen we de mens niet centraal te stellen door een taal te ontwikkelen waardoor hij/zij beter naar andere levensvormen kan luisteren. In dit te ontwikkelen taalproject zijn mens, dier en zee geen gescheiden entiteiten maar verhouden zij zich relationeel tot elkaar. Het project Taal voor de toekomst co-creëert met kunstmatige intelligentie, publiek en de Noordzee een nieuwe taal die communicatie tussen soorten mogelijk maakt of tenminste dichterbij kan brengen.

Hoe klinkt de Noordzee, hoe smaakt de zee, wie woont er in de zee, hoe ziet de zee eruit, hoe spreken vissen in de Noordzee, hoe klinken mossels en vogels die erover heen vliegen etc.? Van de stagiaire wordt verwacht dat zij/hij klanken, woorden, zinnen verzamelt die aan de zee gerelateerd zijn. De data betreffen zowel oudere als modernere Nederlandse en/of dialect woordenboekcollecties, collecties met gebruiken, verhalen, legenden, literaire bronnen met name poëzie en fanfictie die in onze beleving aan de zee gerelateerd zijn en waren.

Als stagiaire zal je meedraaien bij de afdeling NL-Lab. Binnen het project zal je (een selectie van) de volgende taken uitvoeren:

• Het verzorgen van PR-activiteiten ten behoeve van het project op sociale media
• Het helpen organiseren van NL-Lab activiteiten
• Soms notuleren van NL-Lab bijeenkomsten
• Een keer een (online) informele presentatie geven over je stage
• Een blog schrijven dat je onderzoeksresultaten samenvat

De stage vindt plaats in het academisch jaar 2020-21, en heeft een omvang van 6-12 ECTS.
Periode en voltijd/deeltijd in overleg.

Wat vragen wij?
Wij zoeken enthousiaste masterstudenten met een voorliefde voor taalkunde, taalwetenschap, sociolinguïstiek, dialectologie en/of linguïstische antropologie. Je beschikt over een BA-diploma en je heb ervaring met data-collecties, of je bent bereid dit snel te leren.

Wat bieden wij?
Wij bieden een actieve begeleiding van studenten, met het oog op voorbereiding van een scriptie en/of loopbaanperspectieven. Daarnaast krijg je een bescheiden stagevergoeding en worden je onderzoekskosten vergoed.

Geïnteresseerd?
Stuur vóór 1 december een korte motivatie en CV naar de projectleider Prof. Dr. Leonie Cornips: leonie.cornips@meertens.knaw.nl. Voor vragen kun je op hetzelfde adres terecht.