In de media

Oktober 2020: Wordt Kerst dit jaar gezelliger?

Ondernemers verwachten dit jaar veel omzet met kerst te draaien. "Kerst is anticyclisch", zegt een geïnterviewde tuincentrumdirecteur. "Gaat het economisch minder goed, dan zien wij in de kerstverkoop juist het tegenovergestelde. Mensen stellen hun verre reis uit, maar maken het thuis gezellig."

Het is een logische gedachtegang dat we in zo’n periode een ritueel als kerst goed kunnen gebruiken. Maar volgens Irene Stengs, antropoloog en ritueelonderzoeker bij het Meertens Instituut, is dat dat slechts een deel van het verhaal.

"Een crisis vergroot alle dimensies uit. Dus niet alleen onze associaties met een romantische kerst waar het draait om warmte en samenhorigheid, maar ook de negatieve associaties. De mensen die zich eenzaam voelen zullen zich dit jaar misschien nóg eenzamer voelen. Mensen die kerst zien als een morele verplichting met een hoop heisa en gedoe, zullen dat dit jaar misschien nóg sterker ervaren. Dat is niet per se positief." Lees verder in Trouw.

Foto: Simone Wolff