skip to main content

December 2020: Trotser op je provincie dan op Nederland

Zijn sommige Nederlanders trotser op hun provincie dan op Nederland, vroeg Quest zich af, en zo ja: hoe komt dat? Peter Jan Margry, etnoloog aan het Meertens Instituut: 'Trots op een provincie betekent dat je veel van je identiteit ontleent aan de plek of de regio waar je woont. Je voelt je ermee verbonden.'
Lees verder in Quest.

Beeld: Wijlre in Limburg, Simone Wolff