skip to main content

Gezocht: burgerwetenschappers die vragen over taal en alledaagse leefcultuur willen beantwoorden

Het Meertens Instituut bestudeert en documenteert taal en cultuur in Nederland, en Nederlandse taal en cultuur in de wereld. Sinds de oprichting van het instituut in 1930 vormen correspondenten uit Nederland en Vlaanderen, en zelfs daarbuiten, voor ons een belangrijke bron van onderzoeksgegevens. Vroeger vulden zij dialectologische en volkskundige vragenlijsten in; de eerste vragenlijst verstuurde Piet Meertens al in 1931.

Tegenwoordig maakt het Meertens Instituut gebruik van een online enquêtesysteem en vormen de correspondenten, of burgerwetenschappers, samen het Meertens Panel. Het panel zoekt nieuwe leden, van jong tot oud, uit alle streken en dwars door de samenleving, die een paar keer per jaar een vragenlijst willen invullen over taal en alledaagse leefcultuur!

Wilt u ook meedoen aan het Meertens Panel? Dat kan door deze nieuwe vragenlijst, tevens aanmeldformulier, in te vullen. De vragenlijst start met enkele vragen over uw achtergrond (zodat wij uw antwoorden kunnen plaatsen). Vervolgens gaat het onderzoek verder met vragen over uw beleving van het uitzonderlijke jaar 2020 en sluit het met vragen over uw taalgebruik en uitspraak. Uw naam en contactgegevens worden bij deelname in het Meertens Panel opgeslagen, zodat u ook voor volgende onderzoeken wordt uitgenodigd. De vragenlijst staat open tot 31 januari.

Meer informatie over het Meertens Panel.

Verder lezen
Met de antwoorden op de historische vragenlijsten zijn onder meer de beroemde dialectkaarten en kaarten met gebruiken van het Meertens Instituut gemaakt. Deze kaarten zijn terug te vinden in de Meertens Kaartenbank.

Tot nog niet zo lang geleden waren de papieren vragenlijsten uit de periode 1931 – 2005 alleen in te zien in het Meertens Instituut. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het digitaliseren van de vragen en antwoorden. Sinds 2019 zijn de vragen en een deel van de antwoorden ook te raadplegen via de Vragenlijstenbank.

Collectioneren zonder computers, sociale media en databanken: hoe ging dat 90 jaar geleden? Lees hier verder.