skip to main content

DHLab / NL-Lab / Cultural AI Lab

DHLab

Het Digital Humanties Lab (DHLab) is een onafhankelijke onderzoeksgroep binnen het KNAW Humanities Cluster. Het DHLab is bedoeld als een laboratoriumomgeving voor al het digital humanities-onderzoek in het cluster, inclusief het eerdergenoemde werk op dit gebied op het Meertens Instituut. De missie van het DHLab is om geesteswetenschappelijk onderzoek te verrijken, zowel binnen het KNAW Humanities Cluster als daarbuiten. Het onderzoek van het lab richt zich op het toepassen van bestaande gereedschappen en het ontwikkelen van nieuwe gereedschappen voor geesteswetenschappelijk onderzoek op tekstueel materiaal. 

NL-Lab

NL-Lab is een onderzoeksgroep van het KNAW Humanities Cluster die is opgericht in 2019. NL-Lab ontwikkelt onderzoek naar Nederlandse cultuur en identiteit, in heden en verleden. Hoe wordt nationale identiteit gemaakt en gevoeld? Hoe praat Nederland, hoe smaakt Nederland, hoe vertelt Nederland zijn geschiedenis? Waar en voor wie staat Nederlandse identiteit op het spel? NL-Lab bundelt expertise uit verschillende kennisvelden om met behulp van innovatieve onderzoeksmethodes nieuwe perspectieven ontwikkelen op deze urgente kwesties.
 

Cultural AI Lab

Met het Cultural AI Lab wordt een brug geslagen tussen culturele erfgoedinstellingen, geesteswetenschappen en informatica. Data en informatie van betrokken erfgoedinstellingen en technische kennis vanuit onderzoeksinstellingen vormen de basis voor het ontwikkelen van AI-tools die recht doen aan de complexiteit van menselijke cultuur en die toegepast kunnen worden binnen de culturele erfgoedsector in Nederland. Alle onderzoeken hebben hierop betrekking en hebben als doel AI-technologie meer bewust te maken van culturele contexten én culturele instellingen te laten aansluiten bij ‘state of the art’ AI-onderzoek in Nederland.