skip to main content

Themanummer Taal & Tongval ‘Dialectologie zonder dialecten’

Het themanummer ‘Dialectologie zonder dialecten’ van Taal & Tongval gaat over de toekomst van de dialectologie. Hoe vitaal zijn de dialecten nog, en wat beschouwen we tegenwoordig als dialect? In de diverse bijdragen komen nieuwe definities voor dialect en nieuwe methodes in de dialectologie voorbij. De auteurs, waaronder enkele onderzoekers van het Meertens Instituut, laten in hun bijdragen zien dat taalvariatie, ook met een regionale inslag, nog niet tot het verleden behoort.

70-jarig jubileum

Dit themanummer bevat een selectie van de bijdragen aan het colloquium ‘Dialectologie zonder dialecten’ uit 2018, waar het 70-jarige bestaan van Taal & Tongval werd gevierd. Het tijdschrift dat in 1949 verscheen had enerzijds een wetenschappelijk karakter, maar stond ook open voor populairwetenschappelijke bijdragen. Sinds 2012 is het ondergebracht bij Amsterdam University Press dat zich niet alleen op de wetenschappelijke wereld richt, maar ook geïnteresseerde leken tot haar doelpubliek rekent. Sindsdien is het tijdschrift ook online beschikbaar.

Inhoudsopgave 

Taal & Tongval 2020 vol. 72 no. 1

Taal & Tongval zonder dialecten?
De Vogelaer, Gunther; De Wulf, Chris

Streektaaldood in de Lage Landen
Versloot, Arjen

De digitale apparaten voor de dialectstudie aan de Gentse Universiteit
Van Keymeulen, Jacques

The future of dialects and the dialectology of the future : Some considerations, with special attention to the Dutch language area
Hinskens, Frans

De dynamiek van geslachtsmarkering in de Noord-Brabantse dialecten
Doreleijers, Kristel; van Koppen, Marjo; Swanenberg, Jos