skip to main content

Nieuwe website en nieuw logo voor NL-Lab

NL-Lab is een onderzoeksgroep van het KNAW Humanities Cluster die is opgericht in 2019. Het lab ontwikkelt onderzoek naar Nederlandse cultuur en identiteit, in heden en verleden. De onderzoeksgroep heeft sinds deze maand een nieuwe website en nodigt iedereen uit om een kijkje te komen nemen.

Onderzoeksvragen die bij NL-Lab centraal staan zijn: Hoe wordt nationale identiteit gemaakt en gevoeld? Hoe praat Nederland, hoe smaakt Nederland, hoe vertelt Nederland zijn geschiedenis? Waar en voor wie staat Nederlandse identiteit op het spel? NL-Lab bundelt expertise uit verschillende kennisvelden om met behulp van innovatieve onderzoeksmethodes nieuwe perspectieven ontwikkelen op deze urgente kwesties.