skip to main content

Februari 2021: Nummer 2 van tijdschrift Taal en Tongval verschenen [open access]

Nummer 2 van Taal en Tongval is verschenen en voor iedereen online toegankelijk. Taal en Tongval is een wetenschappelijk tijdschrift over taalvariatie in Nederland en Vlaanderen, waarin ook aandacht wordt geschonken aan naburige taalgebieden en aan het Nederlands verwante talen. Alle vormen van variatie kunnen worden besproken zoals geografische, sociale, etnische, stilistische en diachrone variatie. Verder mogen daarbij ook alle aspecten van de menselijke taal aan de orde komen.

Inhoudsopgave 2020, Vol. 72, No. 2:

  • Regional variation of HUIS in Achterhoeks – Melody Pattison
  • Distinctive vowel heights in Limburgish and Bavarian – Doug Hitch
  • De vrouw in het Friese lexicon – Henk Wolf
  • Twee dertiende-eeuwse Middelnederlandse schepenbrieven van Asse en een mogelijk dertiende-eeuwse Middelnederlandse regeling (supplement) voor de meierij van het Goed te Dikkelevan de Gentse Sint-Pietersabdij – Luc Van Durme
  • Boekbespreking: Lou Spronck, Van Sermoen tot Percessie. Aajd Mestreechs: Taal en Teksten 1770-1840 – Flor Aarts