26 februari 2021

Promotieonderzoek in de spotlights: Kristel Doreleijers

Promovenda taalkunde Kristel Doreleijers, verbonden aan Tilburg University en het Meertens Instituut, stelt zichzelf en haar onderzoek aan u voor. Kristel doet onderzoek naar dialecten en dialecteducatie in het PhD-project ‘Changing gender: language variation and change in gender marking in Dutch dialects’. Lees verder in het artikel Promotieonderzoek in de spotlights: Kristel Doreleijers, via het infobulletin van Anéla, de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap.

Hieronder doet Kristel bovendien een oproep aan leerkrachten en docenten (Nederlands) in het Nederlandse basis-, voortgezet of hoger onderwijs om een vragenlijst in te vullen met betrekking tot dialecteducatie in het Nederlandse onderwijs. Ook mensen die zich professioneel of hobbymatig bezighouden met dialecteducatie binnen Nederland – of voor wie dit potentieel interessant zou kunnen zijn – roept zij op om te reageren.

Zie ook:

  • Vragenlijst over dialecteducatie in het Nederlandse onderwijs

Binnen haar promotieonderzoek doet Kristel Doreleijers onderzoek naar dialecteducatie. Via een vragenlijst wil ze in kaart brengen hoe dialecteducatie in het Nederlandse onderwijs momenteel wordt vormgegeven en welke attitudes en behoeften er zijn in het veld.
Naar de oproep en de vragenlijst.

  • Viraal Nederland. Taal en cultuur van de eerste golf

Kristel schreef, samen met Marjo van Koppen en Jos Swanenberg, het hoofdstuk: 'Tebbie nou op je muil joh? Lokale taal in een mondiale pandemie' in Viraal Nederland, de nieuwe publicatie van het Meertens Instituut.