skip to main content

Maart 2021: Hoe computers en cultureel erfgoed kunnen samenwerken

Een interview met Digital Humanities-pionier Marieke van Erp van het KNAW Humanities Cluster, die met computationele methoden onderzoek doet naar geesteswetenschappelijke thema's en cultureel erfgoed. Dit betekent dat ze op grote schaal computertechnologie inzet in haar onderzoek naar taal, cultuur, geschiedenis en erfgoed. Op dit moment is ze betrokken bij een drietal projecten, waarbij ze onder meer samenwerkt met met diverse onderzoeks- en erfgoedinstellingen. Lees hier meer over Van Erps bijdrage aan Odeuropa, het onderzoeksproject dat historische geuren onderzoekt, en haar rol als wetenschappelijk directeur in het Cultural AI Lab, dat onder andere bekijkt hoe kunstmatige intelligentie gebruikt kan worden om erfgoed beter te duiden en te categoriseren. Tot slot vertelt van Erp ook nog kort iets over haar project waarbij ze de duurzaamheid van recepten onder de loep neemt.

Lees meer bij Europeana Pro (Engelstalig artikel).