skip to main content

Nieuwsbrief maart 2021

In de nieuwsbrief van maart een interview met Folgert Karsdorp, auteur van het pasverschenen boek Humanities Data Analysis. In dit praktische handboek voor studenten worden digitale technieken aangereikt om grote hoeveelheden tekst te onderzoeken. 

Verder in de nieuwsbrief aandacht voor nieuw onderzoek naar het Virgin Islands Dutch Creole en het boek Passie voor de passie dat genomineerd is voor de publieksprijs De Sociologische Bril. In de videoreeks 'Maak kennis met het Meertens' gaat Simone Wolff in gesprek met taalkundig onderzoekers Marjo van Koppen en Kristel Doreleijers.

Foto: Folgert Karsdorp (2016) door Femke Niehof