skip to main content

Pieter Muysken (1950-2021)

Met droefheid vernamen we het bericht dat op 6 april Pieter Muysken is overleden. Pieter was een van de bekendste en productiefste taalwetenschappers van Nederland. Hij heeft met zijn overbruggende werk op het gebied van meertaligheid en taalcontact school gemaakt in de taalwetenschap. 

Hij was een gewaardeerd collega van velen van ons, en zijn invloed, als promotor en inspirator, op het variatielinguïstiekonderzoek van het Meertens Instituut van de laatste decennia is groot. Pieter had ook een stuwende rol als lid van de Wetenschapscommissie van ons instituut van 1998 tot en met 2008. We zijn dankbaar voor het niet aflatende enthousiasme dat Pieter aan ons meegaf en hopen dat wij hetzelfde enthousiasme blijven doorgeven aan nieuwe onderzoekers.

Directie en onderzoekers van het Meertens Instituut wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

https://neerlandistiek.nl/2021/04/in-memoriam-pieter-muysken-fenomeen/
https://neerlandistiek.nl/2021/04/oproep-de-betekenis-van-pieter-muysken/
https://neerlandistiek.nl/2021/04/pieter/
https://neerlandistiek.nl/2021/04/de-dag-dat-ik-sterf-begraaf-me-dan-met-boeken/