skip to main content

April 2021: Derde Algemene Nederlandse Spraakkunst verschenen

Er is een nieuwe, derde, versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) verschenen. De vernieuwde ANS is een initiatief van de Taalunie en wordt ondergebracht bij het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). In Vlaanderen bracht de publicatie van de derde Algemene Nederlandse Spraakkunst een discussie over enkele in de ANS beschreven grammaticaregels op gang. In het Vlaamse dagblad De Morgen kunt u hierover een opiniestuk van de ANS-auteurs lezen (PDF).

Aan de ANS werkten taalwetenschappers van verschillende universiteiten en instituten mee: Timothy Colleman (UGent), Ronny Boogaart (Universiteit Leiden), Johan De Caluwe (UGent), Walter Haeseryn (Radboud Universiteit), Frank Landsbergen (Instituut v/d Nederlandse Taal), Johan Van Hoorde (Nederlandse Taalunie), Freek Van de Velde (KU Leuven) en ook Ton van der Wouden (Universiteit Leiden, Meertens Instituut). Meer informatie.

Beeld: Taalunie