skip to main content

April 2021: Taalvoorsprong voor tweetalige kinderen

De Universiteit Maastricht en het Meertens Instituut kijken sinds enkele jaren naar de ontwikkeling van kinderen in Limburg die dialect en Nederlands spreken. De conclusie uit dat onderzoek is dat kinderen die veel Limburgse dialectwoorden gebruiken, daar geen hinder van lijken te ondervinden. Zo is het dialect bijvoorbeeld niet van invloed op hun Nederlandse woordenschat.

Maar er is meer. Onderzoeker en taaldeskundige Leonie Cornips van het Meertens Instituut en Universiteit Maastricht is een groot voorstander van het spreken van dialect in de peuterspeelzaal, naast het Nederlands. "Uit allerlei recent onderzoek van de afgelopen vijftien jaar blijkt dat tweetalige kinderen op een aantal punten een taalvoorsprong hebben op eentalige kinderen. Het is ook goed voor het zelfrespect. Peuterspeelzalen zijn eigenlijk niet goed voor de ontwikkeling van minderheidstalen."

Bekijk hier het interview van het Maastrichste mediakanaal Goodveurein met taalwetenschapper Leonie Cornips.