skip to main content

Mei 2021: Wat kunnen we leren van de coronapandemie?

Tijdens de eerste coronagolf stelde NEMO Kennislink een denktank samen van experts uit de volle breedte van de wetenschap. De kenniswebsite interviewde hen over allerlei aspecten van de pandemie. Nu het einde nadert van de derde coronagolf en we allemaal voorzichtig vooruit durven te kijken, vroeg NEMO Kennislink de denktankleden welke lessen we kunnen trekken voor de toekomst.

In het rijtje van experts bevindt zich Peter Jan Margry, als etnoloog verbonden aan het Meertens Instituut en de UvA. "Twee centrale observaties staan voorop. Ten eerste het gegeven dat een virus de wereldsamenleving min of meer op slot kan doen zetten, met nog nimmer eerder vertoonde afgedwongen persoonlijke distantiemaatregelen. Ten tweede, en dat is nog opmerkelijker: die wereld heeft dat relatief gemakkelijk kunnen opvangen."

Lees verder bij NEMO Kennislink.

Foto door Jeroen Oerlemans