skip to main content

Juli 2021: Peter R. de Vries blijkt nationale held voor machteloze burgers

Op plekken waar mensen op een dramatische manier om het leven zijn gekomen, ontstaat de laatste decennia vaak een tijdelijk monument bestaande uit bloemen, kaarsen, foto’s, teksten, knuffels en andere, voor de overledene(n) specifieke, attributen. Ook bij Peter R. de Vries ontstond – al vlak na de aanslag toen hij nog zwaargewond in het ziekenuis lag – in de Lange Leidsedwarsstraat op de plek des onheils een vergelijkbare gedenkplek. Dergelijke plekken vormen als het ware de materiële neerslag van de emoties die door het geweld en het leed dat hieruit voortkomt, worden opgeroepen. Hoewel de aard van de reacties evident lijkt, is het toch relevant om nader te bekijken welke emoties het monument precies uitdraagt.

Lees hier het opiniestuk van Irene Stengs dat verscheen in de Volkskrant. Stengs is is onderzoeker bij het Meertens Instituut en bijzonder hoogleraar Antropologie van ritueel en populaire cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam.