In de media

Augustus 2021: De rafelrandjes van de talige wereld

'Al mijn hele carrière doe ik onderzoek naar de rafelranden van het talige leven. Dat is voor mij vrijdenken: weg van de gebaande paden, kijken naar wat er zich in de marge afspeelt. Vroeger richtte ik me op mensen, nu doe ik taalkundig onderzoek naar dieren. Als ik collega-taalkundigen vraag: ‘Is een koe een spreker?’ is gelach vaak mijn deel. Maar ik vind dit soort vragen zelf ongelooflijk inspirerend.' Lees in een interview met het Humanistisch Verbond meer over taaldeskundige Leonie Cornips, die onder meer onderzoek doet naar dialecten, naar taal in de ouderenzorg en in kinderdagverblijven, en nu ook naar de taal die dieren spreken.

Beeld: Simone Wolff