skip to main content

Derde Dr. Lou Spronck-lezing door Michiel de Vaan

De Leerstoel Taalcultuur in Limburg nodigt u uit de derde Dr. Lou Spronck-lezing bij te wonen, die in 2020 helaas niet door kon gaan vanwege Covid-19.

Spreker: Dr. Michiel de Vaan, Universitair docent Historische Taalkunde (Universiteiten van Bazel en Genève)

Titel lezing: De geboorte en de dood van het Maastrichts. Een historisch-taalkundige blik.

Wanneer: vrijdag 26 november 2021, 19.30-20.30 uur; discussie 20.30-21.00 uur.

Waar: Turnzaal, Hof van Tilly, Grote Gracht 90-92, Maastricht.

Wij bieden u na de lezing graag een consumptie aan in Café Paulus (voorheen) De Poort, gelegen tegenover het Hof van Tilly.

Inschrijven

Inschrijven geschiedt door opgave van uw voor- en achternaam, adres en e-mailadres aan secr.hislk@maastrichtuniversity.nl.

Omdat over-intekening waarschijnlijk is, worden de betreffenden op een reservelijst geplaatst. Als er plaatsen vrijkomen, ontvangen de over-intekenaars bericht.

De Dr. Lou Spronck-lezing

De leerstoel Taalcultuur in Limburg (Universiteit Maastricht) heeft in 2016 de  Dr. Lou Spronck-lezing ingesteld. Lou Spronck heeft tijdens zijn werkzame leven aan het Jeanne d’Arc College in Maastricht als leraar, conrector en rector, maar vooral in de tijd erna, gepubliceerd over de Limburgse geschiedenis, literatuur, dialect en volkskunde.

Met de instelling van de tweejaarlijkse Dr. Lou Spronck-lezing wil de leerstoel waardering voor de kwaliteit van zijn onderzoek tot uitdrukking brengen. Tevens beoogt deze lezing het belang van wetenschappelijk onderzoek naar taal en cultuur in Limburg zichtbaar te maken voor de academische wereld en vooral voor het grote publiek. De eerste LS-lezing in 2016 werd gehouden door Petra Stienen, de tweede in 2018 door prof. Martin Paul.

Toelichting 3e Dr. Lou Spronck-lezing:

In de actualiteit lezen we met regelmaat over ‘uitstervende’ dialecten in Belgisch-Limburg en het Rijnland. Ondergaat het Maastrichts hetzelfde lot?

Als historisch taalkundige zal Michiel de Vaan zich in deze lezing concentreren op de hoofdlijnen van de ontwikkeling van het Maastrichts tussen 1200 en 2000, en de verhouding van het Maastrichts tot het overige Limburgs. Hoe moeten we ons voorstellen dat zoiets als het Maastrichts ooit ontstaan is? En hoe gaat, op een ander moment, de verdwijning van een stadsdialect dan in zijn werk?

Voor antwoorden op die vragen kunnen we terecht bij studies naar dialectverandering elders in West-Europa. De competitie tussen stadsdialect, regiolect en standaardtaal, in mondelinge en soms ook in schriftelijke vorm, is niet uniek voor Maastricht. Een dergelijke situatie kan in taalkundig opzicht erg dynamisch zijn maar op de sprekers toch een stabiele indruk maken. Een voorspelling over ‘of’ en ‘wanneer’ het Maastrichts uitsterft, is dan ook een hachelijke zaak.

Online uitzending

Om de over-intekenaars en andere belangstellenden te gerieven, zal de lezing ook online worden uitgezonden via deze link. De uitzending blijft na de lezing online beschikbaar.

Deze lezing is mee gefinancierd door MACCH, het interfacultaire kunst & erfgoed onderzoekscentrum van de Universiteit Maastricht.