skip to main content

Koppen, prof. dr. J.M. van (Marjo)

onderzoeker variatielinguïstiek

email
marjo.van.koppen@meertens.knaw.nl
telefoon
020 4628 550

2023

van Craenenbroeck, Jeroen and M. van Koppen. “Parameters and Language Contact: Morphosyntactic Variation in Dutch Dialects”. Catalan Journal of Linguistics. 2023, 22. 1-25. https://doi.org/10.5565/rev/catjl.363

2022

van Craenenbroeck, Jeroen and M. van Koppen. “Subject doubling, clitic pronouns and the left periphery in Dutch dialects”. Quaderni di lavoro ASIt – ASIt working papers. 2022.
Doreleijers, Kristel, M. van Koppen and Gijs Leenders. “Taalkunde als opmaat naar bewuste taalvaardigheid: Concrete tips voor de praktijk”. Tijdschrift voor Remedial Teaching. 2022, 14-17.

2021

Doreleijers, Kristel, M. van Koppen and Jos Swanenberg. “De dynamiek van geslachtsmarkering in de Noord-Brabantse dialecten”. Taal en tongval. 2021, 72(1). 69-116. https://doi.org/10.5117/TET2020.1.DORE

2019

van Craenenbroeck, Jeroen, Marjo van Koppen, and Antal van den Bosch. “A quantitative-theoretical analysis of syntactic microvariation: Word order in Dutch verb clusters”. Language. 2019, 95(2). 333-370.
Doreleijers, Kristel, M. van Koppen and J. Nortier. “Lidwoordomissie in Moroccan Flavored Dutch: Kale nomina in eentalige Nederlandse uitingen “. Nederlandse Taalkunde. 2019, 24(3). 291-322. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2019.3.002.DORE
van Craenenbroeck, Jeroen and M. van Koppen. “Theoretische taalkunde in het digitale tijdperk: A match made in heaven”. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 2019, 135(4). 416.

2023

van Craenenbroeck, Jeroen and M. van Koppen “Quantitative approaches to syntactic variation”. The Cambridge Handbook of Comparative Syntax. Cambridge University Press. 2023.

2022

van Craenenbroeck, Jeroen and M. van Koppen “Variatie van onderwerpen en onderwerpen van variatie”. and van Oostendorp, Marc Wolff, Simone (ed.). Het dialectendoeboek: De schatkamer van 90 jaar Meertens Instituut. Uitgeverij Sterck & De Vreese. 2022, 49-54.

2021

Doreleijers, Kristel, M. van Koppen and Jos Swanenberg “Tebbie nou op je muil, joh? Lokale taal in een mondiale pandemie”. and van Oostendorp, Marc Wolff, Simone (ed.). Viraal Nederland: Taal en cultuur van de eerste golf. Uitgeverij Sterck & De Vreese. 2021, 40-51.

2020

Diercks, Michael, M. van Koppen and Michael Putnam “Agree probes down: Anaphoric feature valuation and phase reference”. Smith, Peter Mursell, Johannes Hartmann, Katharina (ed.). Agree to Agree: Agreement in the Minimalist Programme. Chapter 11, Language Science Press. 2020, 347-389. https://doi.org/10.5281/zenodo.3528036
van Koppen, M. “Complementizer Agreement”. and Putnam, Michael Page, Richard (ed.). The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics. Chapter 14, Cambridge: Cambridge University Press. 2020, 313. https://doi.org/10.1017/9781108378291

2019

van Craenenbroeck, Jeroen and M. van Koppen “Clause-initial subject doubling in Dutch dialects: (Or: Liliane was right after all)”. Bagriacik, Metin Breitbarth, Anne De Clerq, Karen (ed.). Mapping Linguistic Data: Essays in honour of Liliane Haegeman. Ghent. 2019.

2018

van Koppen, M. and Norbert Corver “Dutch”. and van Craenenbroeck, Jeroen Temmerman, Tanja (ed.). The Oxford Handbook of Ellipsis. 1 ed. Chapter 28, Oxford: Oxford University Press. 2018, 721-764. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198712398.013.37
van Koppen, M. and Norbert Corver “Pronominalization and variation in Dutch demonstrative and possessive expressions.”. Coniglio, Marco and Murphy, Andrew Schlachter, Eva Veenstra, Tonjes (ed.). Atypical demonstratives. – Syntax, semantics and pragmatics. de Gruyter. 2018, 57-94.

2017

van Koppen, M. “Complementizer Agreement”. and Everaert, Martin van Riemsdijk, Henk (ed.). The Wiley-Blackwell Companion to Syntax – Second Edition. second ed. Wiley-Blackwell. 2017, 923-962.

2018

van Koppen, M. et al. “The AnnCor CHILDES Treebank”. Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). European Language Resources Association (ELRA). 2018.

2023

Bosma, Evelyn et al. Wat is het verschil tussen een taal en een dialect?. Neerlandistiek.nl. 2023.

2022

Cornips, L. and M. van Koppen Hoe onderzoek je wat dieren zeggen?. Taalcanon. 2022.

2023

M. van Koppen (2023). Mens-Dier Interactie. 31-03-2023. (Research Symposium at Rotterdam Zooo)
L. Cornips, M. van Koppen (2023). Een ‘animal turn’ in de taalkunde: Over koeien en katten. 27-02-2023.

2022

L. Cornips, M. van Koppen (2022). Interactie tussen mens en dier. 28-10-2022. (Dag van de Grammatica)
Kristel Doreleijers, Jos Swanenberg, M. van Koppen (2022). Are Brabantish hyperdialectisms wrong? How speakers think normatively about a language without a norm. 15-07-2022. (Sociolinguistics Symposium)
Jeroen van Craenenbroeck, M. van Koppen (2022). Seeking order in chaos: Morphosyntactic variation in Dutch dialects. 16-06-2022.
Jeroen van Craenenbroeck, M. van Koppen (2022). Morphosyntactic microvariation in Dutch: a quantitative‐parametric approach. 08-02-2022.
M. van Koppen, Kristel Doreleijers (2022). Brabants ‘unne(n)’: een indicator van focus?. 04-02-2022. (Grote Taaldag)

2021

Kristel Doreleijers, M. van Koppen (2021). Changing Gender: (mis)matches in geslachtsmarkering in Brabantse dialecten. 22-04-2021. (Morphology Days in the Low Countries 2021)

2020

L. Cornips, M. van Koppen (2020). Embodied grammar in dairy cows. 20-02-2020.

2019

L. Cornips, M. van Koppen (2019). Embodied grammar in Dutch dairy cows. Poster presentation.. 17-06-2019. (Animal Linguistics: take the leap! Workshop by Mélissa Berthet and Guillaume Dezecache. L’École normale supérieure. June, 17. Paris.)

2018

M. van Koppen (2018). De dynamiek van geslachtsmarkering in Noord-Brabantse dialecten en het Nederlands. 07-12-2018. (Taal en Tongval colloquium)
M. van Koppen (2018). Negation in the letters of P.C. Hooft. 12-09-2018. (Linguistic Association of Great Britain)
M. van Koppen (2018). Complementizer variation in Dutch dialects. 08-06-2018. (Workshop on Language Variation)
M. van Koppen (2018). Quantity and quality in microvariational research. 06-02-2018. (Colloquium Potsdam University)

2017

M. van Koppen (2017). Methodology of theSAND-/Edisyn-project. 13-12-2017. (Syntactic variation in the dialects of Albanian)

2023

Marlou Rasenberg, M. van Koppen (2023). Kattentaal: hoe mensen en katten communiceren. 17-06-2023. (Onze Taal-congres)

2019

L. Cornips, M. van Koppen (2019). Een koe zegt ook wel eens nee. 11-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)
L. Cornips, M. van Koppen (2019). Koeien zeggen geen boe. 11-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)

2017

M. van Koppen (2017). Rappers van de Gouden Eeuw. 25-11-2017. (Het Schoolvak Nederlands)