skip to main content

Publieksrapport ‘Dialect in het onderwijs’ verschenen

Als onderdeel van haar promotieonderzoek heeft Kristel Doreleijers in 2021 gewerkt aan een studie naar dialecteducatie. In dit onderzoek stond de vraag centraal hoeveel animo er is om aandacht te besteden aan dialect en streektaal in het basis- en voortgezet onderwijs, en in lerarenopleidingen. Ook heeft Doreleijers ge├»nventariseerd wat er nu al wordt gedaan met dialecten en streektalen in het onderwijs en welke behoeften er zijn. Het publieksrapport ‘Dialect in het onderwijs’ is onlangs verschenen en hier te lezen.

Beeld: Kristel Doreleijers