skip to main content

Wouden, dr. T. van der (Ton)

onderzoeker variatielinguïstiek

email
ton.van.der.wouden@meertens.knaw.nl
telefoon
020 4628 505

meer informatie

2022

van der Wouden, T. “Dat ziet er een interessante constructie uit!”. Neerlandistiek. 2022.
van der Wouden, T. “Gebruik nou toch eens modale partikels!”. Neerlandistiek. 2022.
van der Wouden, T. “Laten we het nog eens over data hebben.”. Neerlandistiek. 2022.
van der Wouden, T. and Crit Cremers. “Voor en achter”. Neerlandistiek. 2022.
Meyer, Caitlin, Suzanne Aalberse, and T. van der Wouden. “Voorwoord”. Nederlandse Taalkunde. 2022. 27(3). https://doi.org/10.5117/NEDTAA2022.3.002.MEYE

2020

van der Wouden, T. “All good and well: introducing an objection in Dutch”. Linguistics in the Netherlands. 2020, 2020. 135-148. https://doi.org/10.1075/avt.00042.wou
Hoeksema, J. and T. van der Wouden. “On the Dutch temporal adverbial goed en wel”. Linguistics in the Netherlands. 2020, 2020. 90-102. https://doi.org/10.1075/avt.00042.wou

2019

van Marion, O. and T. van der Wouden. “De rede: bron van geluk voor iedereen”. Neerlandistiek. 2019.
van der Wouden, T. “Hoe de fuk”. Neerlandistiek. 2019.
van der Wouden, T. “Nog een focuspartikel ook”. Neerlandistiek. 2019.
van der Wouden, T. “Uit kracht dan van de bevoegdheid”. Neerlandistiek. 2019.
van der Wouden, T. “Wie komt hun of hen te hulp?”. Neerlandistiek. 2019.

2018

Waszink, V.S. Alex Reuneker, and T. van der Wouden. “Als ik praat, dan praat ik money: De hiphopste woorden”. Neerlandistiek. 2018.
van der Vos, Simeon and T. van der Wouden. “Appen, whappen of whatsappen – wat doet u?”. Neerlandistiek. 2018. 2018(04).
van der Wouden, T. “Keurig netjes (1): In de woordenboeken”. Neerlandistiek. 2018. 2018(09).
van der Wouden, T. “Keurig netjes (2): Een corpusstudie”. Neerlandistiek. 2018. 2018(10).
van der Wouden, T. G.E. Booij and Jenny Audring. “Repliek: de Nederlandse morfologie in het Taalportaal.”. Nederlandse Taalkunde. 2018, 23(2). 185-189.

2017

Reuneker, Alex, Vivien Waszink, and T. van der Wouden. “Sanskriet op de beat: De grootste woordenschat in nederhop”. Neerlandistiek.nl. 2017. 2017(04).

2016

2015

van der Wouden, T. “Dauw, melkboeren en witte port: Over de tranen van Piet Paaltjens”. Nieuw Letterkundig Magazijn. 2015, 33(2). 65-71.
van der Wouden, T. “Een buitengewoon bruikbaar leerboek. [Review of: Smessaert (2013) Basisbegrippen morfologie]”. Internationale Neerlandistiek. 2015, 53(2). 173-176.

2013

van der Wouden, T. “Zeker weten”. TABU. 2013, 40. 110-133.

2012

van der Wouden, T. “2010. Roel Vismans, Matthias Hüning & Fred Weerman, Dutch between English and German.”. Internationale Neerlandistiek. 2012, 50. 156-158.
Foolen, A. and T. van der Wouden. “Rechterperiferie en intersubjectiviteit. In hoeverre hangen plaats en functie samen?”. Nederlandse Taalkunde. 2012, 16(3). 349-351.

2011

van der Wouden, T. “Collocaties in online woordenboeken”. Nederlandse Taalkunde. 2011, 16(2). 180-192.
van der Wouden, T. and A. Foolen. “Pragmatische partikels in de rechterperiferie”. Nederlandse Taalkunde. 2011, 16(3). 307-322.
Foolen, A. and T. van der Wouden. “Van geschreven naar gesproken taal.”. Nederlandse Taalkunde. 2011, 16(3). 326-332.

2018

van der Wouden, T. “Eindelijk alles over nee?”. Onze Taal. 2018, 87(5). 17.

2016

van der Wouden, T. “Duitsleraar”. Onze Taal. 2016, 2016(9). 21.

2015

van der Wouden, T. “Wij herkennen ons niet in dat beeld”. Onze Taal. 2015, 84(10). 276.

2012

van der Wouden, T. “Taalportaal Nederlands en Fries”. Neerlandia. 2012, 116. 37-38.

2011

van der Wouden, T. and O. van Marion. “Vondel voor beginners”. Onze Taal. 2011, 80(12). 339.

2021

van der Wouden, T. and A. Foolen “Dutch pragmatic markers in the left periphery”. and Van Olmen, Daniël Šinkūnienė, Jolanta (ed.). Pragmatic markers and peripheries. Chapter 2, Pragmatics and Beyond New Series. Amsterdam: John Benjamins Publishing. 2021, 49-74.
van der Wouden, T. “Gewoonweg verschillend”. van der Sijs, Nicoline Fonteyn, Lauren van der Meulen, Marten (ed.). Wat gebeurt er in het Nederlands? : Over taal, frequentie en variatie. Gorredijk: Uitgeverij Sterck & De Vreese. 2021, 255-258.

2017

van der Wouden, T. and Frans Zwarts “Whether you like it or not, this is a paper about or not.”. Reckman, Hilke and Cheng, Lisa L.S. Hijzelendoorn, Maarten Sybesma, Rint (ed.). Crossroads semantics: Computation, experiment and grammar. Amsterdam: John Benjamins Publishing. 2017, 249-261. https://doi.org/10.1075/z.210

2016

van der Wouden, T. “Kweenie, Arie”. Reuneker, Alex Boogaart, Ronny Lensink, Saskia (ed.). Aries netwerk, een constructicon: Columns aangeboden aan Arie Verhagen op 30 september 2016 ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden. Leiden. 2016, 220-223.

2015

van der Wouden, T. “A marked construction to mark a marked phenomenon: how to shift topics in Dutch, or, the Barabbas construction”. Lestrade, Sander de Swart, Peter Hogeweg, Lotte (ed.). Addenda: artikelen voor Ad Foolen. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen. 2015, 539-572.
van der Wouden, T. “DENK JE DAT JE ALLES GEHAD HEBT…”. and van Wingerden, Wouter Hendriks, Pepijn (ed.). Dat hoor je mij niet zeggen: De allerbeste taalclichés. Thomas Rap. 2015, 129-136.
van der Wouden, T. and A. Foolen “Dutch particles in the right periphery”. Hancil, Sylvie Haselow, Alexander Post, Margje (ed.). Final Particles. Trends in Linguistics. Studies and Monographs [TiLSM]. Berlin: de Gruyter. 2015, 221-247.

2014

van der Wouden, T. “Een artikel over of zo, en zo.”. Black Book: A Festschrift for Frans Zwarts. 2014.
van der Wouden, T. “Is hier sprake van een nieuwe existentiële constructie?”. Van de Velde, Freek and Smessaert, Hans Van Eynde, Frank Verbrugge, Sara (ed.). Patroon en argument: Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William van Belle en Joop van der Horst. Leuven: Leuven University Press. 2014, 179-193.
van der Wouden, T. “Zit je nou alweer te twitteren? Een nieuwe manier om partikels in kaart te brengen”. van der Sijs, N. (editors). De Kaartenbank: Over taal en cultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2014.

2012

van der Wouden, T. and P.C. Muysken “Introduction”. van der Wouden, T. (editors). Roots of Afrikaans. Selected writings of Hans den Besten. CLL. Amsterdam: Benjamins. 2012, 1-5.

2015

van der Wouden, T. et al. Enriching a Descriptive Grammar with Treebank Queries. ourteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, 11 Dec 2015, Warsaw, Poland, Paper, 2015.
van der Wouden, T. et al. “Enriching a Grammatical Database with Intelligent Links to Linguistic Resources”. De Smedt, Koenraad (editors). Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2015, October 14-16, 2015, Wroclaw, Poland. Linköping: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet. 2015.

2012

van der Wouden, T. “Over de Nederlandse spreektaal”. Gracza, F and Betten, A Schwarz, A Predota, S (ed.). Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 4.. Frankfurt am Main: Peter Lang International Academic Publishers. 2012, 381-386.

2023

van der Wouden, T. Luidens mijn gegevens. 2023.

2018

Broekhuis, Hans and T. van der Wouden Bijdragen aan Taalportaal. 2018.

2017

van der Wouden, T. and Geert Booij -aal and -eel. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -aar and -enaar. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -aard. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. aarts-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -aat. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -abel, -ibel. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Adjectival prefixes. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Adjectives. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Adverbs. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -air. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. aller-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -aris. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -ast. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. be- (prepositional). 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij bi-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Cardinal numerals. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij Case-genitive-noun-phrases. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij Case in collective constructions. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij Case in quantifying constructions. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij Case in the tot-INFINITIVE-s toe construction. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij Case: the characterization construction de-s N-s. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij Case – the partitive construction. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij Case – the possessive construction. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Categories of verbal inflection. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Chemical morphology. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij Construction-dependent morphology. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij Conversion. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and G.E. Booij Coordinative compounds. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -dom. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij Dutch case. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -een. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -eer. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -ees. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -el. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -elaar. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -enis. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -erd. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -er (nominal). Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -es. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -es (adverbial). Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -esk. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -eur. Talportaal. 2017.
van der Wouden, T. -eus. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -euse. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Fractions. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. ge…te. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. giga-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -heid. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. hyper-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -iaan, -aan. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -ief. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -iek. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -ier. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -ière. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -ier (French). Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -iet. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij -igheid. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -ig (verbal). Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -ij and allomorphs. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -ijn. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -in. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -ing. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Irregular verbs. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -isme. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -ist. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -iteit. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -ling. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Medical morphology. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. mega-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. micro-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. mini-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. mis-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Miscellanea numerali. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij Morphological productivity. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. namaak-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. nano-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Neo-classical word formation. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. nep-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Nominalising ge-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Nominal prefixes. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij Nominal suffixation: diminutives. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij Nominal suffixation: person nouns. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Nominal suffixes. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Nouns. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Numerals. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. oer-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -oir. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. on-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -oot. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. opper-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Ordinal numerals. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. oud-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. pre-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. pre-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. pro-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. pro-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. pseudo-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -rice. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij -schap. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -schap (de). Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -schap (het). Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -sel. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -st. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -ster. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. sub-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. super-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -t. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -tal. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -te. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. ultra-. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. and Geert Booij Univerbation. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Verbal inflection. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Verbal prefixes. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Verbal suffixes. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. Verbs. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. -voud. Taalportaal. 2017.
van der Wouden, T. wan-. Taalportaal. 2017.

2020

Broekhuis, Hans, Timothy Colleman, and T. van der Wouden, editors. “Dag van de Nederlandse Zinbouw 12: Corpuslinguïstiek en Nederlandse Zinsbouw”. Nederlandse Taalkunde. 2020. 25(1).

2012

van der Wouden, T. editors Roots of Afrikaans. Selected writings of Hans den Besten. Creole Language Library. Amsterdam: John Benjamins Publishing. 2012.

2001

Broekhuis, H. and Ton van der Wouden, editors Linguistics in the Netherlands 2001 Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. 2001.

2021

T. van der Wouden (2021). Samen lossen we het op. 22-10-2021. (Taaldag BKL/CBL 2021)
T. van der Wouden (2021). Afrikaans between Dutch and English? Afrikaans enig indefinites. 30-09-2021. (Afrikaans Grammar Workshop 3)
T. van der Wouden (2021). Adverbial(ly) enough. 23-04-2021. (Morphology Days in the Low Countries 2021)

2020

T. van der Wouden (2020). Allemaal goed en wel. 31-01-2020. (Grote Taaldag)

2019

T. van der Wouden (2019). Goed en wel. 02-02-2019. (Grote Taaldag)
T. van der Wouden (2019). Partikels in de aanloop. 02-02-2019. (Grote Taaldag)

2018

T. van der Wouden (2018). Rapshit is mijn taal. 07-12-2018. (Onderzoeksmarkt 2018)
T. van der Wouden (2018). Adjectival/adverbial intensification constructions in Afrikaans, Dutch and German. 06-10-2018. (5de GENTSE COLLOQUIUM OVER HET AFRIKAANS)
T. van der Wouden (2018). Bon appétit in Dutch: one function, many forms. 25-08-2018. (Constructional Semantics)
T. van der Wouden, K.H. van Dalen-Oskam (2018). Hidden indicators. Modal Particles in modern Dutch fiction and fiction translated from English: a quantitative approach. 07-06-2018. (DHBenelux Conference 2018)
T. van der Wouden (2018). Toch best wel mijn ding zeg maar! Over partikels in (verschillende variëteiten van) het Nederlands. 16-02-2018. (Taal is zeg maar echt ons ding)
T. van der Wouden (2018). Analyzeerze! Nogmaals de successimperatief. 03-02-2018. (Grote Taaldag)

2017

T. van der Wouden (2017). Emerging inflection? The success-imperative in Dutch revisited. 23-11-2017. (morphology days 2017)
T. van der Wouden, S. Dyk (2017). Conversie naar V in West-Germaanse talen. 17-03-2017. (A Germanic Sandwich 2017)

2016

T. van der Wouden (2016). A boost for the digital infrastructure for linguistics: the Taalportaal. 09-06-2016. (Digital Humanities Benelux Conference 2016)
T. van der Wouden (2016). Je weet niet wat je weet over weten. 13-05-2016. (Taaldag BKL/CBL)
S. Dyk, T. van der Wouden (2016). Morfologie in het Taalportaal. 06-02-2016. (Grote Taaldag, Utrecht)
T. van der Wouden (2016). TiN-dag. 06-02-2016. (TiN-dag)

2015

T. van der Wouden (2015). Morphological niches all over the place: evidence from Dutch. 17-12-2015. (Morphology days)
T. van der Wouden (2015). Negatieve morfologie. 17-08-2015. (19e Colloquium Internationale Vereniging voor Neerlandistiek)
T. van der Wouden (2015). General extenders of wat dan ook. 09-05-2015. (Taaldag BKL/CBL)
T. van der Wouden (2015). Another Germanic sandwich, or stuff like that?. 24-04-2015. (A Germanic Sandwich 2015 Dutch between German and English)
T. van der Wouden (2015). ‘Tussen andere lezingen’. 07-02-2015. (TiN-dag 2015)

2014

T. van der Wouden (2014). ‘Het Taalportaal’. 12-12-2014. (20ste Frysk Filologekongres)
T. van der Wouden (2014). ‘Negatieve morfologie’. 17-05-2014. (Taaldag BKL/CBL)
T. van der Wouden (2014). ‘Negatieve morfologie’. 01-02-2014. (TiN-dag, Universiteit Utrecht)

2019

T. van der Wouden (2019). De woordstructuur van het boerenbedrijf. 12-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)

2014