skip to main content

December 2021: Taal in het regeerakkoord

Dat taal in Nederland de laatste jaren steeds meer een politiek onderwerp is geworden, blijkt onder andere uit het concept-coalitieakkoord dat afgelopen week werd gepresenteerd, zo schrijft taalwetenschapper Marc van Oostendorp. Hoewel dit niet eens het allerdikste regeerakkoord aller tijden is, was er niet eerder zoveel aandacht voor taal in. Lees verder bijĀ Neerlandistiek.

Beeld: Simone Wolff