skip to main content

December 2021: Weg met het verschil tussen ‘hij’ en ‘zij’

Laten we streven naar minder persoonlijke voornaamwoorden, schrijft Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en academische communicatie, in NRC. ‘In de discussie over persoonlijk voornaamwoorden zijn er de laatste jaren twee partijen: de partij die vindt dat er twee vormen zijn, zij en hij, en de partij voor drie verschillende vormen, die vindt dat de verzameling voornaamwoorden moet worden uitgebreid met bijvoorbeeld hen of die.’

‘Mij lijkt het beter juist te streven naar minder persoonlijk voornaamwoorden: in plaats van twee, niet drie, maar slechts één. In talen als het Hongaars en het Fins is dat van oudsher al zo om iedereen met hetzelfde voornaamwoord aan te duiden, los van met welke gender zij zich identificeren.’

Lees verder in NRC.