skip to main content

E-data & Research februari 2022 verschenen

Het blad E-data & Research staat vol succesverhalen over het delen en hergebruiken van onderzoeksdata. Binnenkort landt het februarinummer op de deurmat, deze editie is online al beschikbaar via edata.nl.

In dit nummer onder andere een een interview met Menno Rasch, directeur van de afdeling Digitale Infrastructuur van het KNAW Humanities Cluster, over de samenwerking tussen IT en onderzoek. Verder een artikel over het gedigitaliseerde archief van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB). De lidmaatschapskaarten zijn nu door het IISG naar linked data omgezet en verbonden met andere bronnen. Verder leest u over een nieuwe kennisgraaf, ontwikkeld door DH Lab, om datasets snel te doorgronden.

E-data & Research bevat artikelen voor onderzoekers en dataprofessionals en eenieder die zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen in opslag en hergebruik van onderzoeksgegevens. Het blad verschijnt drie keer per jaar en wordt mogelijk gemaakt door: het CBS, CentERdata, CLARIAH, DANS, KNAW Humanities Cluster, ODISSEI en het Rijksmuseum.

Meer informatie

Op de website edata.nl staan alle uitgebrachte nummers. Een gratis abonnement op E-data & Research kunt u online aanvragen. Voor vragen of suggesties voor artikelen kunt u contact opnemen met de redactie, ook als u het blad (tijdelijk) op een ander adres wilt ontvangen. De volgende E-data & Research verschijnt in juni 2022. Volg E-data ook via twitter: @eDataResearch