In de media

Februari 2022: Dag van de Moedertaal

Op de Dag van de Moedertaal, 21 februari, besteedt Dagblad De Limburger aandacht aan het spreken van dialect. Dé moedertaal van de provincie is nog altijd het Limburgs, aldus de krant, al komt er steeds vaker een ‘Hollandse’ kink in de kabel. Zo zijn er genoeg voorbeelden van kinderen die hoog Hollands praten, terwijl hun ouders en (over)grootouders Limburgs tegen ze spreken.

Leonie Cornips, hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht en onderzoeker bij het Meertens Instituut, kent het verschijnsel dat het doorgeven van de taal kan mislukken. Hoe hard de ouders ook willen dat hun kroost Limburgs spreekt… Waar het dan misgaat?

„Op de peuterspeelzaal of kinderopvang”, legt Cornips uit. „Ze spreken daar dialect, maar alleen in een-op-eensituaties. Bijvoorbeeld om een kind te troosten. Alle opdrachtjes als ‘pak je stoel’, de voorbereiding op de basisschool, gaan in het Nederlands. Daarmee geeft de pedagogische medewerker een signaal af: “Let op, er komt iets belangrijks.” Het verwerven van talen duurt zeker tot het vierde levensjaar. Kinderen kiezen voor de meest efficiënte manier. Die keuze valt op het Nederlands, doordat dat belangrijk wordt gemaakt.” Als we het Limburgs willen behouden, moet er volgens de hoogleraar werk worden gemaakt van taalbeleid. Op peuterspeelzalen en scholen en in de kinderopvang.

Lees verder. (Let op, beperkte toegang.)

Afbeelding: Simone Wolff