skip to main content

Februari 2022: Dialect ten onrechte een slechte naam

Het dialect heeft ten onrechte een slechte naam. Is dat erg? ‘Het is zelfs kapitaalvernietiging’.

Is dialect spreken met je kinderen in hun nadeel? Het korte antwoord: nee. Dat dialect in de opvoeding taalachterstanden zou veroorzaken, is ‘een hardnekkig vooroordeel’ dat voor de jaren tachtig van de vorige eeuw de ronde deed, zegt ­Leonie ­Cornips, bijzonder hoog­leraar taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht en onderzoekster aan het Meertens Instituut.

Er is positieve waardering voor expats die een kind tweetalig opvoeden. Maar als ouders thuis het Nederlands afwisselen met een dialect – en ook dat is tweetaligheid – is er plots die associatie met achterstanden, zegt zij.

Lees verder in Trouw.