skip to main content

Maart 2022: De dynamiek van straattaal

In onze nieuwsbrief van februari 2022 werd Khalid Mourigh, onze nieuwe taalvariatieonderzoeker, voorgesteld. Naar aanleiding daarvan verschenen twee andere interviews met hem in de media.

Mourigh bij het platform Drongo: ‘Straattaal laat zien hoe dynamisch taal is, er komen nieuwe woorden bij en lettergrepen worden omgedraaid. Er wordt gespeeld met uitspraak, er is een eigen spelling en regels worden losgelaten. Er gebeurt van alles, wat ik leuk en grappig vind.’

Lees meer op Drongo.nl.

Ook is er een interview bij BNR terug te luisteren: ‘Er is meer aandacht voor straattaal nodig in het onderwijs.’

Beeld: Simone Wolff