skip to main content

Maart 2022: Waarom gebruiken sommige mensen veel ‘euh’?

“Sommige mensen spreken zeer vlot, ¬≠zonder ‘euh’ te zeggen. Anderen gebruiken dit stopwoord veelvuldig. Wat zou hiervoor de verklaring kunnen zijn?” Met deze vragen benaderde het Vlaamse dagblad De Standaard taalwetenschapper Marc van Oostendorp, die niet alleen een antwoord wist, maar ook een ontwikkeling kon aanwijzen.

Lees meer.