skip to main content

Nieuwsbrief april 2022

In de nieuwsbrief van april besteden we aandacht aan Odeuropa. Binnen dit project staan de historische en sociale aspecten van geurperceptie centraal. In de rubriek Meertens in Beeld vertelt etnoloog Theo Meder meer over het onderzoek van het Meertens Instituut in verleden, heden en toekomst en komt u ook meer te weten over het project Schrijven naar de Toekomst.

Deze brieven zijn geschreven tijdens de coronapandemie en een selectie van deze brieven wordt nog dit jaar opgenomen in de collecties van het Meertens Instituut.